Přívesnické tábory s Hostíkem

Pomáháme dětem znovu navázat vztahy a dohnat čas ve škole.

TERMÍNY A NÁPLŇ

Termíny:

12.-16. 7. 2021

26.-30. 7. 2021

Děti budou mít možnost dohnat čas ve škole tím, že budou na táboře, kde se budou vzdělávat formou hry. 

Čeká nás společný čas hlavně venku při sportovních aktivitách, poznávání přírody, vědy apod. (Pojede se do Chomutova, Oseka a možná i dál.) Veškeré aktivity budou spojené s učením a znovunavázáním přátelských vztahů mezi dětmi.

Tábory jsou v rámci projektu „Zvládneme to společně zas a znova“ financovány z MŠMT, tedy vstupné do vzdělávacích center a sportovišť a stravné je zdarma. 

Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUVISLOSTI S COVID-19

Jaká pravidla tedy platí? 

Každý účastník tábora starší 6ti let musí v den nástupu splnit jednu z podmínek tzv. OTN (očkování-test-prodělaná nemoc). Pravidla nadále sledujeme a v případě změn vás o nich budeme informovat a pravidla aktualizujeme.

1) Testy z testovacího místa:

  • první den nástupu na tábor odevzdá účastník vedoucímu tábora platný negativní test (PCR nebo antigenní) z testovacího místa (tedy předloží certifikát z portálu ocko.uzis.cz nebo vytištěné potvrzení z místa testování)   – v den nástupu nesmí být PCR test starší 7 dní a antigenní test starší 72 hodin   – test je nezbytné podstoupit před prvním dnem nástupu na tábor a je platný po celý běh tábora (tedy není vyžadováno přetestování v průběhu tábora)

2) Test provedený na místě:

  • první den nástupu na tábor provede účastník přímo na místě za přítomnosti vedoucího tábora vlastní antigenní test. Na základě negativního výsledku testu bude účastníkovi umožněna účast na táboře.
  • test není možné provést doma a přinést jen jeho výsledek nebo čestné prohlášení!
  • testy nebudeme na místě prodávat ani nabízet zdarma, účastník musí mít test vlastní. Uznávány budou pouze testy povolené MZČR, viz ZDE). Doporučujeme mít k dispozici jeden náhradní test pro případ, že by byl provedený test neprůkazný a bylo by potřeba jej opakovat.
  • test je nezbytné podstoupit v první den nástupu na tábor a je platný po celý běh tábora (tedy není vyžadováno přetestování v průběhu tábora)

3) Prodělané onemocnění:

  • v případě, že účastník prodělal onemocnění Covid-19 a od prvního průkazného laboratorního testu neuběhlo více než 180 dní, nemusí účastník podstupovat testování.
  • v případě splnění výše uvedené podmínky předloží účastník potvrzení (zprávu) od svého praktického lékaře. Za vystavení této zprávy mohou být lékařem účtovány poplatky v řádu sta korun, tyto poplatky neproplácíme.

4) Očkování:

  • testování se netýká ani účastníků, kteří byli proti onemocnění Covid-19 očkování.
  • očkování je nezbytné doložit certifikátem, který Vám bude vystaven očkovacím centrem nebo si jej stáhnete z portálu ocko.uzis.cz 
  • výjimka z testování se vztahuje i na osoby, které byly očkování první dávkou v případě dvoudávkového očkování, kdy od aplikace uplynulo nejméně 22 dní a ne více než 90 dní, nebyla-li aplikována 2. dávka.   – od aplikace poslední dávky očkování nesmí uběhnout více než 9 měsíců.

Kontaktujte nás

Pro více informací o přivesknických táborech s Hostíkem nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

Zázemí služby

Školní náměstí 21, Hostomice 417 52
IČ 02268264

Kontakt

+420 601 315 363

Mgr. Marcela Husáková