Podpora dobrého fungování rodiny tak, aby byla schopna zabezpečit zdravý vývoj dítěte a aby rodině bylo spolu dobře.

Bc. Marie Jiroušková DiS., tel: 739 583 060
Ing. Miroslava Sokolová, tel: 605 247 450

Klikni pro zobrazení letáku

Komu je doprovázení pěstounů určeno?

Poskytujeme pomoc v potřebné míře každému dítěti, které si o pomoc požádá, stejně tak rodiči či příbuznému dítěte v naší péči. Spolupracujeme s osobami pečujícími a osobami v evidenci dle
zákona o sociálně právní ochraně dětí.

Naše organizace nabízí

  • osobní setkávání, sdílení, podporu, intervenci, poradenství
  • vzdělávání zdarma (osobní i online)
  • zprostředkování odborné pomoci
  • zajištění krátkodobé péče o dítě a pomoc při zajištění práva pečující osoby na odpočinek
  • nabízíme příjemné rodinné prostředí kanceláře
  • zprostředkováváme i poskytujeme volnočasové
  • aktivity a pobyty pro děti
  • supervize, vzájemné setkávání pěstounů
  • asistované kontakty