Doprovázení pěstounů

Pomáháme náhradní rodině tak, aby jí spolu bylo dobře.

Co nabízíme?

Komu je naše pomoc určená?

Aktuálně

 Co se u nás právě teď děje.

Nabídka vzdělávání

Jak vám můžeme pomoci?

Co nabízíme?

Komu je naše pomoc určená?

Aktuálně

 Co se u nás právě teď děje.

Nabídka vzdělávání

Jaké nabízíme možnosti vzdělávání pro pečující osoby?

11.3.2023 Hostíkový candrbál

Srdečně vás zveme na Hostíkový candrbál ve stylu květinové děti. Konečně to u nás opět ožije a potkají se staří i noví známí, proto by byla škoda, kdyby někdo chyběl a nezapojil se do místního...

číst více

Vzdělávací plán na čtvrtletí roku 2023

Vážení, na naše webové stránky jsme umístili seznam - vzdělávací plán pro následující období.   Termín vzdělávání Lektor Téma Místo 10. ledna 2023 Jaroslav Kernal Důležitost odpuštění pro...

číst více

V Česku chybí desítky pěstounů.

V Česku chybí desítky pěstounů. Náhradní rodina pro Vanesku se hledá. Malá Vaneska hledá pěstounskou rodinu. Zatím žije u přechodné pěstounky, ale tu bude muset do konce roku opustit. „Vanesku všude...

číst více

V současné době máme volnou kapacitu k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.

CO NABÍZÍME?

Posláním poskytované služby Doprovázení pěstounů je podpora dobrého fungování rodiny tak, aby byla schopna zabezpečit zdravý vývoj dítěte a aby rodině bylo spolu dobře.  Jedná se o službu, která je ku pomoci pečujícím osobám a jim svěřeným dětem.

Podpora těmto rodinám probíhá formou osobního setkávání, sdílení, podpory, intervencí, poradenství, vzdělávání, zprostředkováním odborné pomoci, zajištěním krátkodobé péče o dítě a pomoci při zajištění práva pečující osoby na odpočinek (respit). V neposlední řadě nabízíme možnost asistovaných kontaktů, které je možné realizovat dle předem nastavených pravidel dle možností i v terénu.

Působíme v regionu Bíliny, Teplice, Duchcova, ve Velemíně a nově také v oblasti celého okresu Most. a všech okolních obcí. Zázemí máme k dispozici v Hostomicích na adrese Školní náměstí 21, spojení je možné vlakem i busem.

 

Služba Doprovázení pěstounů musí být prováděna na základě standardů kvality, které jsou dané jednak zákonem a jednak formulované samotnou organizací. Naše standardy kvality najdete z části zde na webu v sekci dokumenty ke stažení, případně jsou k dispozici na vyžádání v kanceláři organizace.

NAŠE VZDĚLÁVÁNÍ

On-line formy vzdělávání

 • Přímo v naší službě máte možnost absolvovat on-line kurz formou videokonference v rozsahu 2-3 hodiny (nahrazuje formu osobního vzájemného setkávání).
 • Nabízíme možnost zprostředkování on-line kurzů od jiných organizací dle Vašeho výběru a to jak rozsahu, tématu, tak formy individuálního on-line vzdělávání. Zpravidla znamená studium nějakého textu a je ukončen závěrečným testem.

 

Jak vzděláváme?

Vzdělávání vždy organizujeme na míru potřebám našich klientů.

 • dopolední tříhodinové kurzy zpravidla o všední dny 1x měsíčně
 • sobotní šestihodinové kurzy zpravidla 2x do roka.
 • Jednou ročně organizujeme víkendové, či celodenní vzdělávání (2x 6 hodin, nebo 1×8 hodin)
 • Víkendy jsou spojené s aktivním a zábavně vzdělávacím programem pro svěřené děti.
 • Vzdělávat se je možné i studiem a konzultací nad vybranou odbornou literaturou.
 • V případě nutnosti je možné i individuální vzdělávání s lektorem.
 • Kurzy je možné absolvovat i mimo organizaci a my se pak podílíme na úhradě kurzovného.
 • Naši klienti mají možnost individuální či skupinové supervize!


Naši lektoři

Vzdělávání je zpravidla vždy realizováno jedním či dvěma lektory najednou. Jde o zkušené profesionály z oborů psychologie, psychoterapie, pedagogiky, zdravotních věd, sociální pedagogiky, psychopatologie, etopedie, adiktologie apod. K dispozici máme i duchovenskou péči.

Již u nás vzdělávání poskytovali například:

 • Mgr. Ivan a Mgr. Bohdana Růžičková (odborníci z oboru psychologie, psychoterapie, poradenství, speciální pedagogiky)
 • Mgr. Monika Černá (pověřená duchovní vězeňskou duchovenskou péčí, poskytovatelka duchovenská péče)
 • Bc. Petr Mati (odborník z oboru sociální práce, psychopatologie, sociální pedagogiky, dlouhole)
 • Mgr. Bohumila Kalousková ( odborník z oboru sociální práce, poradenství)
 • Bc. Markéta Cucová (odborník z oboru zdravotní péče a zdravotnictví)
 • Mgr. Eva Valentová a Mgr. Ivana Vlachová (odborníci z oboru psychoterapie, etopedie a speciální pedagogiky)
 • Mgr. Tomáš Vorochta (odborník z oboru etopedie, speciální pedagogiky)
 • PhDr. Jan Liška – speciální pedagog, etoped
 • Mgr. Marie Šťastná – psycholog

NAŠE CÍLE

Dlouhodobým cílem poskytované služby je: Pomáhat pečující osobě, svěřenému dítěti a celé rodině tak, aby zdravě fungovala v takové míře, aby byla schopna zabezpečit zdravý vývoj dítěte.

Prostřednictvím doprovázení se služba snaží zvyšovat kvalitu života dětí v náhradní rodině a zlepšovat podmínky pro výkon pěstounské péče.

Cílová skupina

Poskytujeme pomoc v potřebné míře každému dítěti, které si o pomoc požádá. Spolupracujeme s osobami pečujícími a osobami v evidenci dle zákona o SPOD. Dohody o výkonu pěstounské péče uzavíráme s osobami, které žijí na území okresu Teplice.

Cíle

1. Snaha pomoci rodinám v tématech, jako jsou péče o zdraví dětí, pocit jistoty, budování zdravé identity dítěte, bezpečí a lásky pro jednotlivé členy rodiny, vedení a hospodaření domácnosti, vzdělávání dětí, trávení volného času dětí, rozvoj sociálních kontaktů a dovedností, bezproblémové začlenění dětí do společnosti, dávky pěstounské péče a jejich využití, pomoc při zvládání obtížných a krizových situací apod.

2. Poskytování cíleného vzdělávání dle individuálních potřeb klientů.

3. Podpora kontaktu s biologickou rodinou, je-li to v zájmu dítěte, asistovaný kontakt s rodinou či vyrovnávání se změnami v životě rodiny.

4. Uvedená témata přímo konzultovat nebo rodinám poskytovat zprostředkovanou odbornou péči.

5. Cílem služby je poskytování pomoci a podpory v profesionální kvalitě a potřebném rozsahu dle individuálních potřeb klientů. Nabízíme prostor pro vzájemné sdílení, intimitu a diskrétní jednání.

6. Pomoci zajišťovat pečujícím osobám právo na poskytnutí odpočinku (respitu) v potřebné míře.

7. Cílem všech aktivit a činností služby v rodině je, aby se předcházelo selhávání pěstounské péče.

8. Obecným cílem služby je pak zvyšování povědomí a zájmu o náhradní rodinnou péči prostřednictvím osvětové činnosti a poskytování informací veřejnosti.

CO NABÍZÍME?

Posláním poskytované služby Doprovázení pěstounů je podpora dobrého fungování rodiny tak, aby byla schopna zabezpečit zdravý vývoj dítěte a aby rodině bylo spolu dobře.  Jedná se o službu, která je ku pomoci pečujícím osobám a jim svěřeným dětem.

Podpora těmto rodinám probíhá formou osobního setkávání, sdílení, podpory, intervencí, poradenství, vzdělávání, zprostředkováním odborné pomoci, zajištěním krátkodobé péče o dítě a pomoci při zajištění práva pečující osoby na odpočinek (respit). V neposlední řadě nabízíme možnost asistovaných kontaktů, které je možné realizovat dle předem nastavených pravidel dle možností i v terénu.

Působíme v regionu Bíliny, Teplice, Duchcova, ve Velemíně a nově také v oblasti celého okresu Most. Zázemí máme k dispozici v Hostomicích na adrese Školní náměstí 21, spojení je možné vlakem i busem.

Služba Doprovázení pěstounů musí být prováděna na základě standardů kvality, které jsou dané jednak zákonem a jednak formulované samotnou organizací. Naše standardy kvality najdete z části zde na webu v sekci dokumenty ke stažení, případně jsou k dispozici na vyžádání v kanceláři organizace.

NAŠE VZDĚLÁVÁNÍ

On-line formy vzdělávání

 • Přímo v naší službě máte možnost absolvovat on-line kurz formou videokonference v rozsahu 2-3 hodiny (nahrazuje formu osobního vzájemného setkávání).
 • Nabízíme možnost zprostředkování on-line kurzů od jiných organizací dle Vašeho výběru a to jak rozsahu, tématu, tak formy individuálního on-line vzdělávání. Zpravidla znamená studium nějakého textu a je ukončen závěrečným testem.

Jak vzděláváme?

Vzdělávání vždy organizujeme na míru potřebám našich klientů.

 • dopolední tříhodinové kurzy zpravidla o všední dny 1x až 2x měsíčně
 • sobotní šestihodinové kurzy zpravidla 2x do roka.
 • Jednou ročně organizujeme víkendové čí celodenní vzdělávání (2x 6 hodin nebo 1x 8 hodin)
 • Víkendy jsou spojené s aktivním a zábavně vzdělávacím programem pro svěřené děti.
 • Vzdělávat se je možné i studiem a konzultací nad vybranou literaturou.
 • V některých případech je možné i individuální vzdělávání s lektorem.
 • Kurzy je možné absolvovat i mimo organizaci a my se podílíme na úhradě poplatku za kurz.
 • Naši klienti mají možnost individuální či skupinové supervize.


Naši lektoři

Vzdělávání je zpravidla vždy realizováno jedním či dvěma lektory najednou. Jde o zkušené profesionály z oborů psychologie, psychoterapie, pedagogiky, zdravotních věd, sociální pedagogiky, psychopatologie, etopedie a adiktologie apod. Nabízíme také duchovenskou péči.

Již u nás vzdělávání poskytovali například:

 • Mgr. Ivana Fujanová (sociální pracovnice, supervizorka)
 • Jaroslav Kernal (odborný lektor, kazatel)
 • Mgr. Ivan a Mgr. Bohdana Růžičková (odborníci z oboru psychologie, psychoterapie, poradenství)
 • Mgr. Bohumila Kalousková (odborník z oboru sociální práce, poradenství)
 • Bc. Markéta Cucová (odborník z oboru zdravotní péče a zdravotnictví)
 • Mgr. Eva Valentová a Mgr. Ivana Vlachová (odborníci z oboru psychoterapie, etopedie a speciální pedagogiky)
 • Mgr. Tomáš Vorochta (odborník z oboru etopedie, speciální pedagogiky)
 • Mgr. Monika Černá (odborník z oboru sociální práce, pastorační práce)
 • Mgr. Marcela Husáková (učitelka I. stupně ZŠ)
 • PhDr. Jan Liška – speciální pedagog, etoped
 • Mgr. Marie Šťastná – psycholog

NAŠE CÍLE

Dlouhodobým cílem poskytované služby je: Pomáhat pečující osobě, svěřenému dítěti a celé rodině tak, aby zdravě fungovala v takové míře, aby byla schopna zabezpečit zdravý vývoj dítěte.

Prostřednictvím doprovázení se služba snaží zvyšovat kvalitu života dětí v náhradní rodině a zlepšovat podmínky pro výkon pěstounské péče.

Cílová skupina

Poskytujeme pomoc v potřebné míře každému dítěti, které si o pomoc požádá. Spolupracujeme s osobami pečujícími a osobami v evidenci dle zákona o SPOD. Dohody o výkonu pěstounské péče uzavíráme s osobami, které žijí na území okresu Teplice.

Cíle a zásady

 Snaha pomoci rodinám v tématech, jako jsou péče o zdraví dětí, pocit jistoty, budování zdravé identity dítěte, bezpečí a lásky pro jednotlivé členy rodiny, vedení a hospodaření domácnosti, vzdělávání dětí, trávení volného času dětí, rozvoj sociálních kontaktů a dovedností, bezproblémové začlenění dětí do společnosti, dávky pěstounské péče a jejich využití, pomoc při zvládání obtížných a krizových situací apod.

2. Poskytování cíleného vzdělávání dle individuálních potřeb klientů.

3. Podpora kontaktu s biologickou rodinou, je-li to v zájmu dítěte, asistovaný kontakt s rodinou či vyrovnávání se změnami v životě rodiny.

4. Uvedená témata přímo konzultovat nebo rodinám poskytovat zprostředkovanou odbornou péči.

5. Cílem služby je poskytování pomoci a podpory v profesionální kvalitě a potřebném rozsahu dle individuálních potřeb klientů. Nabízíme prostor pro vzájemné sdílení, intimitu a diskrétní jednání.

6. Pomoci zajišťovat pečujícím osobám právo na poskytnutí odpočinku (respitu) v potřebné míře.

7. Cílem všech aktivit a činností služby v rodině je, aby se předcházelo selhávání pěstounské péče.

8. Obecným cílem služby je pak zvyšování povědomí a zájmu o náhradní rodinnou péči prostřednictvím osvětové činnosti a poskytování informací veřejnosti.

Zásady poskytování služby Doprovázení pěstounů

1) Profesionalita a individuální přístup, vzájemný kontakt v menších skupinách.

2) Respekt k názoru klienta i dítěte, jeho právům, jedinečnosti a důstojnosti

3) Spolupráce v prostředí důvěry a stálosti doprovázejícího pracovníka.

4) Pojetí rodiny jako neoddělitelného celku se všemi svými specifiky.

5) Místní a časová dostupnost.

6) Spolupráce s dalšími organizacemi

 1) Profesionalita a individuální přístup, vzájemný kontakt v menších skupinách.

Chápeme nutnost potřebného vzdělání sociálních pracovníků i povinné následné, pravidelné vzdělávání.

Individuálně ke klientům přistupujeme vždy, nikdo nemá stejný život a to ani za předpokladu, že se jedná o náhradní rodinu. Práci v menších skupinách klientů např. při vzdělávání preferujeme, protože tak dává prostor jednotlivým klientům být otevřenější, konkrétnější ve svých dotazech, obecně je pro ně bezpečnější. Tento způsob je zvláště preferovaný v době pandemie COVIDU 19.

2)  Respekt k názoru klienta i dítěte, jeho právům, jedinečnosti a důstojnosti.

Klientovi nikdy nic nenařizujeme, nepodsouváme osobní názory. Pracovníci jsou povinni dodržovat Listinu základních práv a svobod a také Etický kodex sociálních pracovníků. Znají také Úmluvu o právech dítěte a respektují a dodržují takto stanovené danosti. Diskriminace je ze strany sociálních pracovníků v jakékoli podobě nepřípustná. Pracovník je povinen vycházet při poskytování služby z uzavřené dohody. Respektuje vždy rozhodnutí klienta. Klienta pouze provází a informuje o možných dopadech jeho rozhodnutí.

 3) V maximální možné míře se snažíme o zachování jednoho klíčového pracovníka po celou dobu spolupráce, pokud si klient sám nepřeje jinak. V průběhu setkávání vytváříme bezpečný prostor pro sdílení informací. Pracovník je pro klienta v roli průvodce a nepřebírá za klienta a jeho rozhodnutí zodpovědnost. Dbá na udržení vztahu s klientem a rodinou na profesionální úrovni, zachovává mlčenlivost.

 4) Zaměřujeme se na pěstounskou rodinu jako na rodinný systém a vnímáme ji jako celek, kde se jednotliví členové vzájemně ovlivňují. Pracovníci hájí především zájem dítěte a přistupují k situaci v rodině tak, aby na prvním místě bylo dítě a jeho zdravý vývoj.

 5) Místní a časová dostupnost služby.

Služba funguje a priori v režimu terénní práce tak, aby byla dostupná po většinu pracovní doby jednotlivých sociálních pracovníků. Sociální pracovníci pracují v režimu pružné pracovní doby.

Min. jeden den v týdnu je služba dostupná pro zájemce i klienty v zázemí kanceláře. Po domluvě s klientem je možné využít zázemí kanceláře i kdykoli mimo pevné úřední hodiny. Každý sociální pracovník je ke své práci vybaven mobilním telefonem s neomezeným voláním i přístupem k internetu pomocí aktivovaných dat, má tedy možnost i v terénu plně vyhledávat potřebné informace a komunikovat. Dostupný je také na emailu či na sociálních sítích (FB: Hostík – rodinné centrum pro malé i velké). Služba provozuje web www.hostpronelhostejnost.cz. Webové stránky je také možné využít pro zprostředkování kontaktu se službou.

Zázemí kanceláře je vybudované v městyse Hostomice, který je středobodem především obcí Světec, Chotějovice, Světec, Štrbice, Kostomlaty, Ledvice, Křemýž, Pňovičky a Ohníč, ovšem pohodlně je dostupné i z nedalekých měst Bílina, Duchcov a Teplice, odkud jezdí pravidelné spoje MHD nebo vlakové spoje. Do zázemí kanceláře je zajištěný bezbariérový přístup.

6)  Při poskytování služby je nezbytné spolupracovat s ostatními organizacemi, které působí v oblasti péče o rodinu a dítě. Při spolupráci s těmito subjekty vyvíjíme snahu o vytvoření partnerství. Klientům pomáháme při komunikaci s dalšími subjekty (OSPOD, školy, pobytová zařízení, pedagogicko-psychologické poradny atd.)

 

Klienti jsou seznamováni se zněním zásad na webu organizace www.hostpronelhostejnost.cz  Klient je informován o zásadách služby pracovníkem při uzavírání dohody. Dále jsou zveřejněny na nástěnce v kanceláři. 

ZJISTIT VÍCE INFO O DOHODĚ K PĚSTOUNSKÉ PÉČI…

12 + 13 =

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY

V roce 2020 jsme získali pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí k určitým činnostem jako je doprovázení pěstounů.

Výroční zprávy

ZJISTIT VÍCE INFO O DOHODĚ K PĚSTOUNSKÉ PÉČI…

5 + 7 =

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY

V roce 2020 jsme získali pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí k určitým činnostem jako je doprovázení pěstounů.

Výroční zprávy

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT 

Komplexní zázemí a všestranná podpora pro pěstounské rodiny dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Spolek poskytuje komplexní zázemí a všestrannou podporu pro pěstounské rodiny tak, jak jsou definované zákonem o sociálně-právní ochraně dětí v tomto rozmezí: 

1) Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (§ 47b zákona);

2) Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu (§ 47b) pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.

Výše zmíněné aktivity jsou poskytovány na základě sepsané dohody o výkonu pěstounské péče s ohledem na individuální potřeby klienta.

Jsem pěstoun a chci uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče. Jak na to?

Buď jste úplně noví pěstouni či poručníci, nebo již dohodu o  výkonu pěstounské péče někde uzavřenou máte. Tak jako tak je třeba mít nějakou doprovázející organizaci. Její výběr je ovšem po celou dobu trvání vaší pěstounské péče čistě jen na vás. Doprovázení poskytují zpravidla neziskové organizace nebo magistrát města. Výhodou neziskové organizace je nezávislost na úřadě (co do prostoru, personálního zajištění apod.) a jistá rozdílnost v poskytovaném prostředí a službách. Uzavřenou dohodu lze měnit kdykoli a to i opakovaně a ke změně dochází vždy zpravidla do měsíce.

Co je to dohoda o výkonu pěstounské péče?

Jde o zákonem stanovenou smlouvu, kterou musí mít uzavřenou s doprovázející organizací úplně každý pěstoun či poručník, který pobírá dávky pěstounské péče. Smlouva pak stanovuje rozsah spolupráce mezi doprovázející organizací a pěstounem. Rozsah vzájemných práv a povinností je jednak určen zákonem, ovšem také bývá často určen individuálně dle potřeb jednotlivých pečujících osob.

Proč se dohody uzavírají?

Jde o povinnost danou zákonem o sociálně právní ochraně dětí. Pomáhá stanovit možnosti všech zúčastněných stran ku prospěchu pěstounské rodiny.

Mám zájem o vzdělávání mimo svou organizaci. Jak postupovat?

Povinné vzdělávání v rozsahu 24 hodin ve 12 měsících vždy po sobě jdoucích si pěstouni a poručníci jsou povinni sledovat ve spolupráci s doprovázející organizací sami. Mají si vybírat témata a kurzy dle svých individuálních potřeb dle toho, o jaké dítě v rodině pečují. Mohou využívat seminářů či kurzů, a to je nejčastější varianta, které nabízí jejich doprovázející organizace. Mohou ale také vzdělávání plnit kdekoli jinde, pokud bude téma pro ně aktuálně přínosné. Pěstouni mají nárok na vzdělávání, které je poskytováno pro ně ZDARMA, tedy náklady na takové semináře a kurzy jdou zpravidla za jejich doprovázející organizací. Pokud byste měli zájem o vzdělávání či jednotlivý seminář v našem spolku, prosím kontaktujte nás na uvedených kontaktech.

Spolupráce služby Doprovázení pěstounů s odborníky

Spolek Host. pro NelhoStejnost spolupracuje s řadou odborníků i organizací, které jsou ochotné ať už skupinově, tak individuálně poskytovat podporu těm našim klientům, kteří tuto pomoc vyžadují.


Mezi takové spolupracující subjekty patří například:

 • Bateau  – http://www.bateau.cz/
 • Mgr. Ivan Růžička a Mgr. Bohdana Růžičková (speciální pedagogové, psychoterapeuti))
 • Mgr. Bohumila Kalousková (supervizorka)
 • Mgr. Eva Valentová (supervizorka, speciální pedagožka)
 • Bc. Petr Mati (sociální pedagog, poskytovatel vzdělávání a aktivizace dospívajících
 • Mgr. Filip Hajna (odborné poradenství, tvorba zážitkových akcí pro děti)
 • Bc. Markéta Cucová (odborné poradenství pro péči o malé děti, konzultantka zdravého životního stylu)
 • Mgr. Marcela Husáková (pedagog prvního stupně ZŠ, pedagog volného času)

Kontaktujte nás

Cokoliv by Vás zajímalo o službě, neváhejte a kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

Zázemí služby

Školní náměstí 21, Hostomice 417 52
IČ 02268264

Bankovní spojení: ČSOB a. s.
č. ú.: 262642417/0300

Kontakty na službu

Bc. Marie Jiroušková DiS, vedoucí služby, doprovázejí prac.
+420 739 583 060

Ing. Miroslava Sokolová, doprovázející pracovnice
+420 605 247 450

Bc. Kateřina Reichová DiS, doprovázející pracovnice
+420 604 424 691